Naplánujme stretko

Vyplňte prosím nezáväzne požadované informácie.

Edit Template

SEO On Page Analýza

Čo je OnPage analýza

On-page analýza je základným prvkom SEO (Search Engine Optimization), ktorý sa zameriava na optimalizáciu jednotlivých stránok webu tak, aby boli lepšie indexované vyhľadávačmi a aby boli atraktívnejšie pre užívateľov. Táto analýza skúma všetky aspekty stránky, ktoré môžu byť optimalizované priamo na stránke, vrátane obsahu, HTML značiek, štruktúry URL, a mnohých ďalších faktorov.

On Page Seo Analyza Stipka

Základné dôvody prečo je OnPage dôležitý

Zlepšenie viditeľnosti vo vyhľadávačoch

Správnou optimalizáciou môžete zlepšiť pozíciu vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie k vyššiemu počtu návštev.

Zvýšenie užívateľskej skúsenosti

On-page SEO zahŕňa zlepšenie čitateľnosti a navigácie na vašej stránke, čo pomáha udržať užívateľov na stránke dlhšie a zvyšuje konverzné pomer.

Lepšie porozumenie obsahu

Pomáha vyhľadávačom lepšie rozumieť obsahu vašich stránok, čo je dôležité pre zobrazovanie relevantných stránok v reakcii na vyhľadávanie užívateľov.

Ako vytvoriť kvalitný On Page

Predtým ako sa pustíme do tvorby OnPage analýzy musíme pochopiť základné logické procesy, ktoré OnPage rieši. Prvotným a najdôležitejším dokumentom pri jej tvorbe je kvalitne vypracovaná analýza kľúčových slov, ktorá nám bude veľmi nápomocná. V analýze kľúčových slov budeme mať zásobu dát spolu s počtom vyhľadávaním a tým si určíme prioritizáciu. Logickými procesmi som  mal na mysli pochopiť tvorbu OnPage to, že ktoré klúčové slová kde a ako použiť. A keďže máme rôznorodé webové stránky je potrebné si stiahnuť štruktúru webu ideálne do nejakého tabulkového nástroja ( napr. Excel ) a upraviť si jednotlivé stlpce tak aby sme vedla seba dostali: Url, Title, Descritpion, H1, Alttag.  Toto sú základné data, ktoré budeme napĺňať údajmi. 

Štrúkúra webu a jej vplyv na SEO

Štruktúra webu sa týka spôsobu, akým sú stránky na webe usporiadané a ako sú medzi sebou prepojené. Ide o kľúčový aspekt, ktorý ovplyvňuje nielen užívateľskú skúsenosť, ale aj to, ako vyhľadávače indexujú a hodnotia web. Dobrá štruktúra webu zabezpečuje, že obsah je logicky usporiadaný, ľahko prístupný a efektívne prepojený, čo pomáha vyhľadávačom a užívateľom ľahšie nájsť požadované informácie.

A prečo je to dobré

Indexácia a crawlovanie

Vyhľadávače používajú roboty (crawlers), ktoré prechádzajú cez stránky webu a indexujú ich obsah. Ak je štruktúra webu čistá a logická, crawlers môžu efektívnejšie prechádzať cez všetky stránky a indexovať ich. To znamená, že viac vášho obsahu bude pravdepodobne zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania.

Užívateľská skúsenosť (UX)

Dobrá štruktúra webu zlepšuje navigáciu a interakciu používateľa na stránke, čo môže znížiť mieru odchodu a zvýšiť dobu, ktorú užívatelia trávia na stránke. Tieto faktory sú dôležité pre SEO, pretože vyhľadávače, ako je Google, zohľadňujú signály UX pri určovaní hodnotenia stránky.

Linková šťava (Link Juice)

Efektívne vnútorné odkazovanie zabezpečuje, že "linková šťava" (autorita prenesená prostredníctvom odkazov) sa šíri po celom webe. To pomáha zlepšovať hodnotenie jednotlivých stránok na webe vo vyhľadávačoch.

Základná štruktúra webovej stránky ( www.stipka.sk )
struktúra webovej stránky
Základná štuktúra webovej stránky www.stipka.sk

Vysvetlenie:

Na obrázku vidíme základnú štruktúru webovej stránky, ktorá sa skladá s https + názov domény + podstránky. Pri tvorbe stránky som vychádzal z analýzy kľúčových slov, kde som vybral relevantné a veľmi vyhľadávané slovné spojenie “seo optimalizácia”. Rozhodol som sa, že z hľadiska SEO bude ideálne, aby sa mi toto slovo zobrazovalo v url a to pred každou témou, ktorá sa bude týkať SEO stránok. Ide tu o znázornenie logiky onpage analýzy, pretože to je jej úloha, prideľovať relevantné kľúčové slová z analýzy kľúčových slov na vhodné stránky. V tomto príklade sme sa zamerali na tvorbu url adries.

Proces tvorby On Page analýzy

V predchádzajúcom príklade sme si ukázali ako z kľúčových slov vytvoriť vhodnú url, ktorá bude optimalizovaná na relevantné kľúčové slovo. Ale to samozrejme nie je všetko, kvalitný onpage dokument musí myslieť komplexne na celú webovú stránku, čiže všade kam sa dajú kľúčové slová vložiť a Google ich bude vedieť čítať a to do metatagov.

V súčasnej dobe sa výsledky vyhľadávania v google zobrazujú takto (obr. nižšie). Vidíme doménu, url adresu, názov stránky a popis stránky. V onpage analýze musiem zohľadňovať aj tzv. užívateľkú skúsenosť. To znamená, že ak sa užívateľovi zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania niečo ako vidíme na obrázku, mal by ihneď vedieť čo sa na danej stránke nachádza. A to mu vieme poskytnúť cez spomínané atribúty (tagy) a je ideálne ak vieme relevantné kľúčové slovo zahrnúť do url, title a description a neskôr aj do textu samotnej stránky.

Screen z google.sk

Tak a teraz ste už pochopili logiku onpage analýzy a môžeme sa pustiť do práce. 

Vytvoríme si kompletnú štruktúru webu

Pri jednoduchších stránkach si štruktúru webu vytvoríme manuálne a pri väčších ( už existujúcich ) môžeme použiť nejaký nástroj. Štruktúru si urobíme v exceli, tak by sme mali vedľa seba slpce: URL, Title, Popis, H1, Alt Tag.

Prideľujeme kľúčové slová

Z analýzy kľúčových slov si vyberáme potrebné kľúčové slová, ktoré sa hodia k danej stránke. Môžeme to urobiť tak, že vložíme nový stlpec pred Title a tam vložíme 2 - 3 slová, ktoré budeme pre danú stránku používať. Môžeme si k nim doplniť aj vyhľadávanosť, pre neskoršie porovnanie.

Tvoríme metatagy

Ak už máme pridelné jednotlivé kľúčové slová k webovým stránkam, je potrebné ich aplikovať do názvu, popisu, H1, altagu. Takže tu prichádza kreatívna fáza, kde vytvorime do 60 znakov názov, do 150 znakov popis. Nezabúdajme na výstižný heading H1.

Výstup: OnPage Analýza

ukazka onpage analyza
Jednoduchý príklad ako vyzerá OnPage analýza

Každá OnPage je iná a záleží od veľkosti stránky a do akej hlbky je potrebné ísť ale jedno je isté. Bez OnPage analýzy váš web nebude dohľadateľný na Váš segment záujmu. V prípade, že potrebujete poradiť s onpage anlýzou obrátte sa nás. 

Web a Seo stratégia - kontakt

Máte web a nemáte návštevnosť?
Pomôžeme Vám

© 2024 Vytvoril Pavol Štipka Tvorba webu a SEO stratégia